web analytics
  • Sürüngen beyin

    ”Kafeste doğmuş kuşlar uçmanın hastalık olduğunu düşünürler” Alejandro Jodorowski Son birkaç gündür kendimi, bir yerlerde okuduğum bir cümleyi tekrarlarken yakalıyorum: ”İsteklilik özgürlüktür, isteksizlik teslimiyettir. Teslimiyet...