Astroloji bir aldatma sanatıdır :)


0

Bu yazıyı yüzde 99 alıntı yaparak yazdım 🙂

Hayatımızın her alanında bilimsel düşünmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak ve altını çizmek için yaptım 🙂

Osman Bahadır tarafından yazılmış, Cumhuriyet gazetesi, Bilim Teknoloji ekindeki, ”Beklenen müneccimler” yazısındaki her satıra sonuna kadar katılıyorum 🙂

Yazar, İstanbul Aydın Üniversitesinde astroloji (ilm-i fenn-i nücüm ) sertifika programın açıldığını ve YÖK tarafından bir ”bilim dalı” olarak kabul ve ilan edilmesinden duyduğu rahatsızlığını dile getirmiş 🙁

Ona katılmamak mümkün değil…

Yıldız fallarını, yani falcılığı üniversiteye sokmak Bilime yapılabilecek en büyük ihanettir ve bilimin sunduğu imkanları kullanarak ilerlemek yerine, geriye dönmektir bence 🙁

Evet, eski zamanlarda insanlar astrologların öngörülerine, büyülerine inanıyorlarmış. Bu bir gerçek 🙂

Ama o dönemde öyle olması çok normal 🙂

Bilgiye ulaşmanın; bilgi alış verişin zor ve çok yavaş olduğu için o dönemlerde yıldızlara bakarak fikir üretmek, tahminler yapmak çok normal 🙂

O dönemdeki bütün uygarlıklarda bu yola başvurulmuştur zaten.

Yazar, Osmanlı devletindeki yerini çok güzel özetlemiş…

”Osmanlı Devletin başlangıcından itibaren var olan müneccimler ve müneccimlik kurumu, devletin yıkılışına kadar varlığını korudu…” diyor yazar.

”Padişahın tahta çıkması, savaş ilanı, ordunun harekete geçme zamanı, sadrazamlara mühür verilmesi, sultan düğünü, çocuk sahibi olma zamanın ayarlanması, sarayda ziyafet saatinin belirlenmesi… gibi olaylarda uğurlu başlangıç saati müneccimler tarafından belirlenirdi…”

Onun da ötesinde, ”Devlet yönetimi önemli kararların arifesinde müneccim- başına danışmadan karar almıyor ve adım atmıyordu. Bu yüzden müneccimsiz Osmanlı devleti ve dünyası düşünülemez…”

Dediğim gibi o dönemde böyle olması gayet normaldir.

Ama günümüzde bilimin bize sunduğu bunca imkanlara rağmen falcılığa ve büyülere takılıp kalmak, bilime ve insanlık tarihine ihanettir 🙁

Ayrıca yazarın da dediği gibi, ”Cumhuriyet bilim ve bilimsel düşünce temeli üzerine kurulmuştu. Bu nedenle bilime ve bilimsel düşünceye karşı gelişen bu hareket, cumhuriyetin de temellerini yok etmeye yöneliktir”

Yazının başında belirttiğim gibi, bu yazı yüzde 99 alıntı yaparak yazılmıştır ve alıntıların tamamına yüzde 100 katıldığımı bir kez daha söylemek isterim 🙂

Ben bütün olaylara bilimin çerçevesinden bakıldığı zaman, gerçeklerin daha net görüldüğünü ve görülebileceğine inanan bir insanım 🙂 🙂 🙂


Like it? Share with your friends!

0
Meliha Doğu

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir