Şahmeran efsanesi


-2

Farsça yılanların şahı anlamına gelen ”Şah-ı Meran” dan gelir. Şahmeran kültürü daha çok Cizre ve Nusaybin civarında yaşanmaktadır…

Türk halk inancında yarı insan yarı yılan olan varlıktır. 🙂

Daha çok güney, orta ve doğu Anadolu resminde, masallarında, hikayelerinde rastlanan iyi, akıllı, Maran adı verilen, doğaüstü yaratıkların başında bulunan ve hiç yaşlanmayan, ölünce ruhunun kızına geçtiğine inanılan varlık…

CEMŞAP ve ŞAHMERAN   EFSANESİ :

Binlerce yıl önce yedi kat yeraltında Tarsus’ta yaşayan yılanlanlar varmış. Maran adı veren bu yılanların karaliçesi Şahmeranmış. Efsaneya göre genç, güzel, akıllı ve şevkatliymiş 🙂

Onu gören ilk insan Cemşap olmuş…

Cemşap, geçimi için odun satan fakir bir ailenin oğludur. Bir gün arkadaşlarıyla bal dolu bir mağara keşfetmiş. Balı çıkarmak için Cemşab’ı aşağıya indiren arkadaşları, paylarına daha çok bal düşmesi için onu orada bırakıp kaçarlar.

Cemşab mağarada bir delik görür ve oradan ışık sızdığını fark eder. Cebindeki bıçak ile deliği büyütünce, ömründe görmediği kadar güzel bir bahçeye girer 🙂

Bu bahçede eşi benzeri olmayan çiçekler, havuz ve pek çok yılan vardır. Havuzun başındaki tahtta süt beyaz vücutlu bir yılan oturmaktadır. Bu Şahmeranın ta kendisidir 🙂

Cemşap, Şahmeran’ın güvenini kazanır ve uzun yıllar o bahçede yaşar. Ama yıllar sonra, ailesini çok özlediğini söyleyip, gitmek için yalvarır.

Bunun üzerine Şahmeran da kendisini salıvereceğini, ancak yerini kimseye söylemeyeceğine dair söz vermesini ister.

Şahmeran’a söz verip, ailesine kavuşan Cemşab uzun yıllar sözünde durur. Ama bir gün ülkenin padişahı hastalanır. Vezirleri hastalığın çaresinin Şahmeran’ın etini yemek olduğunu söyler.

Cemşab kuyunun yerini gösterir ve Şahmeran bulunup, dışarı çıkarılır. Eti kaynatılıp,  suyu padişaha içirilir. 🙁

Padişah iyileşince Cemşab’ı vezir yapar…

Efsaneye göre Şahmeran’ın öldürüldüğünü yıllanlar o günden beri bilmemektedir…

Çünkü öldürüldüğünü öğrenirlerse Tarsus’u istila edileceğine inanılır… 🙂 🙂 🙂


Like it? Share with your friends!

-2
Meliha Doğu

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir